Ujë i një kohe tjetër
Rrjedh përmes Malit, nga një lartësi deri në 2080 m mbi nivelin e detit, nga uji i shiut i një kohe tjetër.
I filtruar në mënyrë natyrale
Filtrohet në mënyrë natyrale nga gropat karstike, e më tej në thellësitë mijëra vjeçare të nëntokës në mënyrë të vazhdueshme
Vend burimi
I përmendur gjithmonë për vlerat dhe benefitet e tij, rrjedh nga burimi I Pashait i kulluar dhe i pasur në minerale
I mbrojtur nga natyra
Origjina e ujit është në kodrat e Këlcyrës në jug dhe veri të vendit. Kodrat përbëhen nga gur gëlqeror i mermerizuar që daton në periudhën e Kretakut. Kjo periudhë gjeologjike i ka fillesat rreth 79 milionë vjet më parë e deri në periudhën e Paleogjenit.
I pasur në minerale
Uji mineral natyral B/ është i lehtë në minerale dhe mikrobiologjikisht i pastër. Përmbajtja minerale e bën ujin B/ të këshillueshëm për dieta. I përshtatshëm për t’u konsumuar nga të gjithë grupmoshat në çdo moment të ditës.